Košík ( 0 položek | 0 Kč )

Ranní vzestup krevního tlaku a možnosti jeho ovlivnění

Krevní tlak (KT) a jeho kolísání můžeme nejlépe zachytit ambulantním monitorováním krevního tlaku. Normální denní rytmus je charakterizován poklesem TK během noci a zvýšením v časných ranních hodinách po probuzení. Je dlouhou dobu známo, že zvýšení TK v časných ranních hodinách může souviset s celou řadou kardiovaskulárních příhod, především s cévní mozkovou příhodou a infarktem myokardu. Kontrola TK během celých 24 hodin souvisí i s kontrolou TK na konci dávkovacího období a může být ovlivněna léky s dlouhodobým účinkem. Dosažení cílových hodnot po probuzení pod 135/85 mm Hg je obtížné a je třeba ve většině případů kombinace dvou a více léků na snížení TK.

datum : 10.11.2008 autor : doc MUDr. Miroslav Souček, CSc. + Angis Plus, s.r.o.

Krevní tlak (KT) a jeho kolísání můžeme nejlépe zachytit ambulantním monitorováním krevního tlaku. Normální denní rytmus je charakterizován poklesem TK během noci a zvýšením v časných ranních hodinách po probuzení.

Je dlouhou dobu známo, že zvýšení TK v časných ranních hodinách může souviset s celou řadou kardiovaskulárních příhod, především s cévní mozkovou příhodou a infarktem myokardu. Kontrola TK během celých 24 hodin souvisí i s kontrolou  TK na konci dávkovacího období a může být ovlivněna léky s dlouhodobým účinkem. Dosažení cílových hodnot po probuzení pod 135/85 mm Hg je obtížné a je třeba ve většině případů kombinace dvou a více léků na snížení TK.

 

 Ambulantní monitorování TK (ABPM) 

Ambulantní čtyřiadvacetihodinové monitorování krevního tlaku se provádí pomocí automatických monitorovacích systémů. Pacienti nosí trvale na paži manžetu, která je v pravidelných intervalech nafukována a měří hodnotu TK a tepové frekvence v předem nastavených intervalech. Doporučované intervaly měření se pohybují mezi 20 až 30 minutami ve dne a 30 minutami v noci. Jednotlivá měření jsou ukládána do paměti a po připojení na počítač jsou tak snadno dostupná. Nemocní si během monitorování zaznamenávají do diáře denní a noční aktivitu, protože je známo, že fyzické a psychické podněty mohou významně ovlivňovat výsledné hodnoty TK. Tak můžeme nejlépe sledovat kolísání TK. Tato metoda přináší více klinických informací o změnách TK než měření v ordinaci lékaře. Denní kolísání TK je charakterizováno poklesem TK během noci a vzestupem jeho hodnot při probuzení. Toto zvýšení hodnot TK při probuzení je označováno jako ranní vzestup TK, který má význam pro prognózu pacientů a možný způsob léčby.

 

Hypertenze a kardiovaskulární riziko 

Zvýšená průměrná hodnota TK za 24 hodin souvisí s poškozením cílových orgánů (srdce, mozek, ledviny, cévy). Teprve v posledním období bylo zjištěno, že zvýšené hodnoty TK v ranních hodinách jsou nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulárních příhod. Zvýšený výskyt infarktu, náhlé srdeční smrti a ischemické nebo krvácivé mozkové příhody je nejčastější v ranních hodinách mezi 6. ranní hodinou a polednem. 

 

Jaká je definice ranního vzestupu krevního tlaku? 

Není zde jednotný názor. Nejčastěji jsou používány dva způsoby výpočtu.
  1. Hodnotu můžeme vypočítat z průměru systolického TK (sTK) za 2. hod po probuzení (tedy 4 hodnoty po 30 min.) minus průměr sTK z nejnižší noční hodnoty a jedné hodnoty před a jedné po této nejnižší hodnotě (tedy ze tří hodnot). Hodnota pro výrazný vzestup je nad 55 mm Hg. Průměrná hodnota je kolem 34 mm Hg.
  2. Hodnotu můžeme vypočítat z průměru systolického TK (sTK) za 2. hod po probuzení (tedy 4 hodnoty po 30 min.) minus průměr sTK ze 2. hod. před probuzením (tedy 4 hodnoty po 30 min.). Hodnota pro výrazný vzestup je uváděna 25 mm Hg a výše. 
Hodnoty pro diastolický TK se počítají stejným způsobem.
 

Ranní vzestup TK a kardiovaskulární příhody

Akutní infarkt myokardu a poruchy srdečního rytmu se vyskytují daleko častěji ráno
než pozdě večer. Infarkt myokardu může být třikrát častěji ráno. Také se prokázalo,
že ranní vzestup TK je spojen s rizikem mozkové příhody u starších pacientů.
 

Možnosti léčebného ovlivnění 

Cílem léčby je podávat lék tak, aby jeho nejvyšší účinek byl v období, kdy to pacient nejvíce potřebuje. V případě kardiovaskulárních onemocnění je to časné ranní období. Ideální léky na vysoký TK by měly snížit nejen průměrnou hodnotu krevního tlaku za 24 hod., ale navíc kontrolovat ranní vzestup TK, protože v této době končí dávkovací období nebo léčebný účinek většiny léků. Pacienti by měli užívat léky s dlouhodobým účinkem a velmi často v kombinaci, abychom dosáhli ranních cílových hodnot pod 135/85 mm Hg. Pro ovlivnění ranního vzestupu je třeba, aby si lék brali hned po probuzení a ne až po snídani či v zaměstnání. Než lék začne plně účinkovat, mohou uplynout 2 až 2,5 hodiny a nemusíme dobře ovlivnit ranní vzestup TK.

 

doc. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
Autor je přednostou II. Interní kliniky -Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno
 
Tento článek je publikován s laskavým svolením společnosti Angis plus s.r.o. (www.angis.cz)
zdroj: Angis revue č. 3-4/2008
autor: doc MUDr. Miroslav Souček, CSc. + Angis Plus, s.r.o.
« Zpět
TOPlist

Zboží bylo úspěšně přidáno do nákupního košíku.

Přejít do košíku/ dokončit nákup Chci nakoupit ještě další zboží

Produkt přidán do porovnání

Přejít na stránku s porovnáním Zůstat na této stránce